Anasayfaya Dön

En

Ku

Hızlı Erişim
Web Mail
Kütüphane
Bilgi Edinme
İletişim Bilgileri
Telefon Rehberi

Genel Bilgiler

Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin Görevleri:

 

-AB Hayat Boyu Öğrenme Programının üniversitede tanıtımını yapmak, bu programlarla ilgili bilgilendirici konferanslar düzenlemek, bu programlara katılım sürecinde gerekli organizasyon hazırlıkları ve düzenlemeleri yapmak ve idari ve akademik birimleri ve öğrencileri bilgilendirmek,

-Üniversitenin dış ilişkileriyle ilgili veri tabanı oluşturmak, Yabancı ülkelerden gelen heyetleri karşılamak, Üniversiteyi eğitimle ilgili ulusal ve ulusal arası toplantı, kongre ve sempozyumlarda temsil etmek,

-Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nün yurt dışı faaliyetlerinde yer almak,

-Rektörlük yönetiminin çeşitli uluslar arası ilişkileri ve üyesi olduğu Avrupa Üniversiteler Birliği v.b. gibi bazı uluslar arası derneklerle ilişkilerini takip etmek,

-Avrupa Birliği'nin bilimsel araştırmalara destek sağlamak amacıyla yürüttüğü 7. Çerçeve Programı ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyonu sağlamak,

-luslar arası öğrenciler için Basın Halka İlişkiler Koordinatörlüğü ile oryantasyon programı düzenlemektir.
 

Vizyonumuz

 

Evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan ülkemizin ilk üç üniversitesinden biri olmaktır.

Misyonumuz

-Evrensel nitelikte; bilgi ve teknolojiyi kullanan ve üreten

-Bilgi ve iletişim teknolojilerini; örgün, uzaktan ve yaygın eğitim ortamlarında kullanan

-Uluslararası bilim ve eğitim standartlarında bir eğitim vererek çağdaş kültür oluşturan,

-Öğrenmeyi ve takım çalışmasını öğreten,

-Öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimini sağlayan; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bir üniversite olarak;
 

      -Öz değerlerine saygılı,

      -Akılcı,

      -Sorgulayan,

      -Düşünen,

      -Üreten,

     -İnsana ve ülkeye duyarlı,

     -Çevreye duyarlı,

      -Sosyal, aydın ve girişimci  bireyler yetiştirmektir.